Smittevern

Retningslinjer smittevern, Arendal IBK

Det er mulighet for trening og kamper med nærkontakt opp til og med 19 år. For at denne aktiviteten skal kunne gjennomføres er det viktig at vi følger retningslinjer fra Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet, Bandyforbundet og Arendal kommune.

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning gjelder ALLTID:

Gjennomføring av treninger, Arendal IBK

Før trening:

Under trening:

Etter trening:

Oppdatert 30.08.2020