Styret og administrasjon

Klubbens styre og administrasjon består av følgende personer:

Leder og økonomiansvarlig: Tom Østergaard
Mobil: 450 65 556, e-post: ostergaard.tom@gmail.com

Nestleder: Åse Marie Landsverk
Mobil: 995 33 885, e-post: aasemarielandsverk@icloud.com

Styremedlem: Hilde Haukom
Mobil: 980 10 013, e-post: hilde@atskog.no  

Styremedlem: Baste Rimestad
Mobil: 474 64 505, e-post: basterimestad@hotmail.com

Styremedlem: Runar Aanonsen
Mobil: 936 33 154, e-post: runar_1990_@hotmail.com

Varamedlem: Line Madsen Reinfjord
mobil: 959 20 630, e-post: madsenline_@hotmail.com

Materialforvalter:

Henning Myhrer
mobil: 911 87 841, e-post: henning.myhrer@gmail.com

Regnskapsfører:

Andrew Hill